Pomorski odjel

Završni radovi

 

1. prijava teme

Student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora na 3. godini studija najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru.
Student ispunjava Prijavu teme završnog rada i nosi ju mentoru na potpis. Potpisanu prijavu teme student dostavlja u tajništvo. Stručno vijeće Odjela odobrava teme na sjednici.

2. pisanje rada

Izgled rada

Nautika

 1. Korice rada za printanu verziju  Korice rada za predaju na cd-u u pdf-u
 2. Naslovnica rada Naslovnica rada s komentorom
 3. Izjava o akademskoj čestitosti
 4. Sadržaj
 5. Uvod
 6. Rad
 7. Zaključak
 8. Popis literature
 9. Popis tablica
 10. Popis slika
 11. Sažetak na hrvatskom jeziku i ključne riječi ispod teksta sažetka
 12. Sažetak na engleskom jeziku (Ispod naslova ovog poglavlja treba napisati naslov rada na engleskom jeziku i ključne riječi ispod teksta sažetka)

Primjer rada sa svim obrascima nautika - za digitalni primjerak

Brodostrojarstvo

 1. Korice rada za printanu verziju  Korice rada za predaju na cd-u u pdf-u
 2. Naslovnica rada Naslovnica rada s komentorom
 3. Izjava o akademskoj čestitosti
 4. Sadržaj
 5. Uvod
 6. Rad
 7. Zaključak
 8. Popis literature
 9. Popis tablica
 10. Popis slika
 11. Sažetak na hrvatskom jeziku i ključne riječi ispod teksta sažetka
 12. Sažetak na engleskom jeziku ( Ispod naslova ovog poglavlja treba napisati naslov rada na engleskom jeziku i ključne riječi ispod teksta sažetka)

Primjer rada sa svim obrascima brodostrojarstvo - za digitalni primjerak

Kako NE pisati završni rad

Citiranje, veličina slova,.

3. Obrana završnog rada

Nakon što mentor odobri rad i potpiše Prijavu za pristup obrani rada,  student dostavlja rad povjerenstvu na čitanje. Povjerenstvo u roku od 15 dana upućuje primjedbe na rad. Nakon što povjerenstvo da suglasnost za obranu rada, tajništvo organizira obranu, a student treba isprintati 3 meko uvezana primjerka i dostaviti ih u tajništvo zajedno s radom na CD-u u word formatu. Rad u printanom i elektroničkom obliku mora sadržavati obrasce, izjave i potvrdu mentora

Prije obrane rada student je dužan vratiti sve posuđene knjige u knjižnicu.