Pomorski odjel

Obavijesti za studente

Obavijesti za studente

Obavijesti za studente dostupne su na Merlinu, pod kolegijem Referada (2017./2018.). Studenti se sa svojim AAI računom prijavljuju na kolegij Referada kako bi mogli pratiti obavijesti.  Prijava na linku: https://moodle.srce.hr/2017-2018/