Pomorski odjel

Nastavnici

Nastavnik

Zvanje

Funkcija

Telefon

E-mail

Dr. sc. Luka Grbić docent pročelnik Pomorskog odjela 200-670 lugrbic@unizd.hr

Dr. sc. Mate Barić

docent

zamjenik pročelnika

200-670

mbaric@unizd.hr

Dr.sc. Ivica Glavan

docent

predstojnik Brodostrojarskog odsjeka

200-696

iglavan@unizd.hr

Dr. sc. Ana Gundić

docent

predstojnica Nautičkog odsjeka

 

agundic@unizd.hr

Dr. sc. Dino Županović

izvanredni profesor

 

200-652

dino.zupanovic@unizd.hr

Dr. sc. Jelena Čulin

izvanredni profesor

 

200-742

jculin@unizd.hr

Dr. sc. Ivan Gospić

docent

 

200-652

igospic@unizd.hr

Dr. sc. Leonardo Marušić

izvanredni profesor

 

 

lmarusic@unizd.hr

Dr. sc. Josip Orović

izvanredni profesor

 

 

jorovic@unizd.hr

Dr. sc. Toni Bielić

redoviti profesor

 

200-742

tbielic@unizd.hr

Dr. sc. Marko Valčić

izvanredni profesor   200-654 mvalcic@unizd.hr

Dr. sc. Marijan Gržan

docent

 

200-654

magrzan@unizd.hr

Dr. sc. Mate Kosor

docent

 

200-653

makosor@unizd.hr

Dr sc. Marija Pijaca

docent

ECTS/ Erasmus koordinator

200-654

mpijaca@unizd.hr

Dr. sc. Igor Poljak

docent

 

200-653

ipoljak1@unizd.hr

Vlatko Knežević, mag. ing. nav. mech.

asistent

 

200-654

vknezevi1@unizd.hr

Darko Pastorčić, dipl. ing.

asistent

   

dpastorci@unizd.hr

Ivan Toman, dipl. ing.

asistent

odjelni koordinator za učenje na daljinu

 

itoman@unizd.hr

Vinko Pavić, dipl. ing.

asistent

 

200-654

vpavic1@unizd.hr

Zoran Pavin, mag. ing. nav. mech. asistent   200-654