Odjel za povijest umjetnosti

 

 

 

Cjelovite tekstove svih radova možete preuzeti na: 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15434

 

Sadržaj
     

 

Laris Borić

 

8

 

Predgovor - Foreword
Uvodnik

 

Emil Hilje

 

9

 

Životopis i bibliografija prof. dr. sc. Pavuše Vežića
Životopis

 

Marija Kolega

 

15

 

Primjer damnatio memoriae u Enoni: Kaligula / August
Izvorni znanstveni rad

 

Mladen Ančić

 

29

 

Zadarska biskupija u okviru Splitske metropolije od 805. do 1154. godine
Izvorni znanstveni rad

 

Meri Zornija

 

47

 

O načinu funkcioniranja predromaničkih klesarskih atelijera na primjeru Kotorske klesarske radionice
Izvorni znanstveni rad

 

Ivan Josipović

 

65

 

Biogradska predromanička skulptura
Izvorni znanstveni rad

 

Ana Marinković

 

83

 

O gradnji, funkciji i rušenju krstionice-zvonika dubrovačke romaničke katedrale
Izvorni znanstveni rad

 

Emil Hilje

 

99

 

Zidne slike u južnoj apsidi crkve Sv. Krševana - prijedlog za Ivana Petrova iz Milana
Izvorni znanstveni rad

 

Marijan Bradanović

 

113

 

Nekoliko primjera baštine kasnoga srednjovjekovlja Rijeke i Kvarnera za profesora Vežića
Izvorni znanstveni rad

 

Rosana Ratkovčić

 

129

 

Katolička crkva Sv. Petra i dubrovačka kolonija u Starom Trgu kod Trepče
Izvorni znanstveni rad

 

Sofija Sorić

 

145

 

Prilog poznavanju kuće Nassis u Zadru: podjela kuće iz 1488. godine
Prethodno priopćenje

 

Samo Štefanac

 

157

 

Un’altra opera di Paolo Campsa e Giovanni di Malines in Istria
Izvorni znanstveni rad

 

Ivana Prijatelj Pavičić

 

167

 

Prilog poznavanju slikarskih kontakata između Dubrovačke Republike, Mletačke Albanije i južne Italije početkom 16. stoljeća s posebnim osvrtom na „slučaj“ slikara Michelea Greca iz Valone
Izvorni znanstveni rad

 

Francesca Coltrinari

 

181

 

Gli schiavoni e la Santa Casa di Loreto fra '400 e '500: la confraternita, gli architetti, le maestranze e i materiali fra tradizioni storiografiche e verifiche documentarie
Izvorni znanstveni rad

 

Ana Šitina

 

195

 

Opus Bernardina Ricciardija na istočnoj jadranskoj obali
Izvorni znanstveni rad

 

Ivo Glavaš

 

213

 

Barutane (polveriere) na tvrđavama sv. Nikole i sv. Ivana u Šibeniku
Izvorni znanstveni rad

 

Damir Tulić
- Mario Pintarić

 

227

 

Gli angeli zaratini a Ceregnano: una proposta per Gregorio Morlaiter
Izvorni znanstveni rad

 

Petar Puhmajer
- Krasanka Majer Jurišić

 

237

 

Barokna palača i vrt Giovannija Felicea de Gerliczyja u Rijeci: prilog identifikaciji i valorizaciji
Izvorni znanstveni rad

 

Josip Belamarić

 

251

 

„Francuska cesta” na Biokovu poviše Brela
Izvorni znanstveni rad

 

Ljerka Dulibić
- Iva Pasini Tržec

 

269

 

Dokumenti o zamjeni dviju slika Vittorea Carpaccia iz Strossmayerove galerije za Višeslavovu, odnosno Krstionicu svećenika Ivana iz Muzeja Correr
Prethodno priopćenje

 

Sanja Žaja Vrbica

 

281

 

Slikar Marko Rašica u vojsci Austro-Ugarske Monarhije
Prethodno priopćenje

 

Antonija Mlikota

 

291

 

Ivan Vitić i povijesna jezgra Zadra – Povodom stogodišnjice rođenja
Izvorni znanstveni rad

 

Jasna Galjer
- Anđela Galić

 

313

 

Kultura stanovanja u Zadru 1950-ih godina u kontekstu afirmacije modernizma
Izvorni znanstveni rad

 

Nikola Bojić

 

329

 

Prema kritičkom mapiranju: slojevi graditeljskih intervencija u povijesnom tkivu splitske četvrti Veli Varoš od 1945. godine do danas
Izvorni znanstveni rad

 

Ivica Župan

 

353

 

Pokretljivi umjetnik - nomad: napis uz 96. rođendan akademika Ivana Kožarića
Esej

 

Vinko Srhoj

 

364

 

Venecijanski Bijenale na putovima autorskih koncepcija (2003.–2017.)
Osvrt na izložbu

 

Đurđina Lakošeljac

 

376

 

O prvoj monografiji posvećenoj gotičkom kiparu i graditelju Pavlu Vanucijevu iz Sulmone
Prikaz knjige

 

Blaženka Perica

 

379

 

Slika i antislika – Julije Knifer i problem prezentacije
Prikaz knjige