Odjel za povijest umjetnosti

 

Adresa uredništva:
Odjel za povijest umjetnosti
Sveučilišta u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23 000 Zadar

Izdavač:
Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića bb, 23000 Zadar

Kontakt:
+385 (0)1 200 521
email: arsadriatica@gmail.com

Časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru "Ars Adriatica" izlazi jednom godišnje, a objavljuje recenzirane znanstvene i stručne članke iz povijesti i teorije likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija te zaštite kulturne baštine.

U fokusu interesa su pitanja i pojave umjetničke baštine prostora jadranskoga bazena, urbanizma i arhitekture, slikarstva, kiparstva i primijenjenih umjetnosti.

U časopisu se objavljuju članci koji su prošli najmanje dvije pozitivne „dvostruko slijepe” recenzije, a mogu biti pisani na hrvatskom, engleskom ili jednom od svjetskih jezika.

"Ars Adriatica" je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj je u cijelosti besplatno dostupan danom objave na mrežnim stranicama Hrčka. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te ga mijenjati ili koristiti na druge zakonite načine, uz obavezno citiranje izvornika, sukladno CC BY 4.0 licenci.

Časopis je indeksiran u podatkovnim bazama: HRČAK, Web of Science Core Collection (ESCI), Art source (EBSCO), ERIH Plus i DOAJ.

Uredništvo / Editorial

 

Glavni urednici / Editors-in-Chief:

Uredništvo / Editorial Board:

Uredničko vijeće / Advisory Board: