Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijesti

OPĆE VOĆARSTVO

OPĆE VOĆARSTVO

Usmeni ispit iz OPĆEG VOĆARSTVA održat će se u terminu:

1. 14. 02. 2013. (četvrtak) 13.00-15.00 h
2. 15. 02. 2013. (petak) 14.00-16.00 h

Ispiti će se održavati u kabinetu 03 u zgradi Sveučilišta na adresi Trg kneza Višeslava 9.

Mr. sc. Jasna Rumora
Pročitaj više
OPĆE VOĆARSTVO
MATEMATIKA

MATEMATIKA

Kolokvij II iz kolegija Matematika položili su sljedeći studenti:

1. Anita Salama
2. Nives Janković

Molim kolegicu Luciju Alić da dođe na uvid ispita u utorak 12. 02. 2013. u
11 sati ili da mi se javi e-mailom. Kolegica Salama u isto vrijeme može
pristupiti usmenom ispitu. Ostali studenti modu izvršiti uvid u kolokvij u
utorak 12.02.2013. u 11,15 sati.

Doc.dr.sc. Ljiljana Zekanović-Korona
Pročitaj više
MATEMATIKA
TAJNIŠTVO - ispitni rok

TAJNIŠTVO - ispitni rok

Da bi se izašlo u susret zamolbama studenata i nekih nastavnika, nakon manjih izmjena, uspostavljen je definitivan raspored ispita s označenim lokacijama. Više. Termini ispita u ISVU se neće mijenjati, a o eventualnim naknadnim izmjenama termina ili lokacije, predmetni nastavnici će obavijestiti studente putem weba ili Merlina. Stoga molimo studente da redovito provjeravaju obavijesti.
Pročitaj više
TAJNIŠTVO - ispitni rok
STUDENTSKI ZBOR - projekti

STUDENTSKI ZBOR - projekti

Studentski zbor poziva studente koji žele pokrenuti nove studentske projekte, da u petak, 1. veljače 2013., prisustvuju javnoj tribini koja će se održati u prostorijama Studentskog kluba s početkom u 17 h. Dođite i naučite kako napisati projekt, te za koje projekte i pod kojim uvjetima možete dobiti financiranje.
Pročitaj više
STUDENTSKI ZBOR - projekti
TAJNIŠTVO - završni rad

TAJNIŠTVO - završni rad

Podsjećamo studente PETOG semestra da najkasnije u petak 1. veljače trebaju predati Zahtjev za odobrenje teme završnog rada. Obrazac se ispunjava računalom, te ga isprintanog treba odnijeti mentoru na potpis, nakon čega se predaje u tajništvo.

Studentima koji predaju Zahtjev u propisanom roku, teme će biti odobrene na sjednici Stručnog vijeća u veljači, što osigurava dovoljno vremena da rad napišu i predaju u rokovima predviđenima Pravilnikom o izradi i obrani završnog rada, te pristupe obrani već u srpnju, ukoliko do tada polože sve ispite. Studentima koji ne predaju Zahtjev u propisanom roku, ne može se garantirati organiziranje obrane završnog rada u srpnju, već tek u rujnu ili kasnije.

Svi potrebni obrasci, Pravilnik i Hodogram nalaze se ovdje.

Studenti TREĆEG semestra, također već sada, odnosno tijekom četvrtog ili petog semestra, mogu predati Zahtjev za odobrenje teme završnog rada, kao što je navedeno u Pravilniku o izradi i obrani završnog rada.
Pročitaj više
TAJNIŠTVO - završni rad
OPĆE VOĆARSTVO

OPĆE VOĆARSTVO

Drugi kolokvij iz OPĆEG VOĆARSTVA održati će se utorak 05. 02. 2013. godine u 16.00 sati u Novom kampusu, dvorana 111. Pisanju kolokvija mogu pristupiti studenti koji su položili 1. kolokvij iz Općeg voćarstva.


Mr. sc. Jasna Rumora
Pročitaj više
OPĆE VOĆARSTVO
First6465666769717273Last