Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
ISHRANA BILJA

ISHRANA BILJA

Prvo predavanje iz Ishrane bilja će se održati u ponedjeljak u 8 sati u DHM učionici. Nakon toga će se predavanja nastaviti održavati petkom, kako je rasporedom predviđeno.
Pročitaj više
ISHRANA BILJA
12

Theme picker