Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijest o nastupnom predavanju

U srijedu, 10. listopada 2018. u 17 sati u Pomorskoj školi, dr. sc. Mia Brkljača održat će nastupno predavanje na temu "Utjecaj kaveznog uzgoja riba na moru na sediment".  Predavanje se održava u sklopu kolegija Akvakultura i okoliš zbog čega su studenti druge godine diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima obvezni prisustvovati. Plakat

Theme picker