Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Međunarodna studentska konferencija o podvodnoj arheologiji

Međunarodna studentska konferencija o podvodnoj arheologiji

Međunarodna studentska konferencija o podvodnoj arheologiji, pod nazivom ANNONA 2017., održat će se u Studentskom klubu Božo Lerotić u razdoblju od 27. do 29. listopada 2017.

Glavni organizatori konferencije su studenti Sveučilišta u Zadru, Odjela za arheologiju.

Glavna tema konferencije je trgovina koja se od prapovijesti do novoga vijeka odvija morem i unutrašnjim plovnim putovima. Zahvaljujući nalazima brodova, brodskih tereta i lučkih konstrukcija moguće je rekonstruirati plovne putove i dinamiku pomorske i riječne trgovine kroz povijesna razdoblja, te uočiti promjene uvjetovane povijesnim zbivanjima.

Potporu konferenciji pružili su znanstvenici s dugogodišnjim iskustvom u podvodnim arheološkim istraživanjima, dr. sc. Irena Radić Rossi (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju), dr. sc. Nina Lončar (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju), dr. sc. Ivor Karavanić (Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju), te inozemni stručnjaci dr. sc. Jens Auer (University of Southern Denmark i Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg Vorpommern) i dr. sc. Francesco Tiboni (ATENA CuMaNa, University of Genova).

Theme picker