Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 5. rujna 2017. godine s početkom u 8 sati u učionici 1.3. (Relja) student Marin Petrić branit će završni rad s temom .""Praćenje dinamike populacije breskvinog moljca (Anarsia lineatella Zell.) i breskvina savijača (Cydia molesta Busck.) na kultivaru Fantasy na lokalitetu Baštica"

Theme picker