Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrane završnih radova

Dana 13. srpnja 2017. godine s početkom u 9 sati u učionici 1.3. (Relja) student Stjepan Dević branit će završni rad s temom "Učinak različitih mjera suzbijanja štitastih ušiju (nadfam: Coccoidea) na vinovoj lozi (Vitis vinifera L.) na lokalitetu Baštica".

Dana 13. srpnja 2017. godine s početkom u 10 sati u učionici 1.3. (Relja) studentica Anđela Oljica branit će završni rad s temom "Invazivne vrste algi iz roda Caulerpa u Jadranu".

Dana 14. srpnja 2017. godine s početkom u 10 sati u učionici 1.1. (Relja) studentica Dijana Milin branit će završni rad s temom "Korištenje konja u terapijskom jahanju".

Dana 17. srpnja 2017. godine održat će se obrane  slijedećih završnih radova:

- s početkom u 8 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Elizabeta Gavić branit će završni rad s temom "Utjecaj gnojidbe koprivom na prinos graha mahunara" .

s početkom u 9 sati u učionici 1.4. (Relja) student Domagoj Grancarić-Milin branit će završni rad s temom "Istraživanje faune stjenica (Insecta: Heteroptera) u vinogradima"

s početkom u 10 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Antonia Lacić branit će završni rad s temom "Izolacija potencijalno okratoksigenih gljivica iz vinograda u sustavu integrirane proizvodnje na području Zadarske županije"

 - s početkom u 10.30 sati u učionici 1.4. (Relja) student Marin Trajkov branit će završni rad s temom "Istraživanje prisutnosti okratoksigenih gljivica na grožđu u vinogradima Zadarske županije"

-  s početkom u 11.00 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Julia Torkonjak branit će završni rad s temom "Istraživanje prisutnosti gljivica proizvođača okratoksina A u vinogradu  na melioriranom kršu u Zadarskoj županiji"

-   s početkom u 13.00 sati u učionici 1.4. (Relja) studentica Nora Škrokov branit će završni rad s temom "Održivost ekosustava nacionalnog parka Plitvička jezera"

- s početkom u 13.30 sati u učionici 2.7. (Relja) studentica Nikolina Knežević branit će završni rad s temom "Morfološke karakteristike masline (Olea europea L.) udomaćene sorte ''Masnjače'' na području mjesta Briševo u Zadarskoj županiji"

Theme picker