Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 02. ožujka 2017. godine s početkom u 9:30 sati u Laboratoriju Sfinga student Saša Rosić branit će završni rad s temom "Uspoređivanje inteziteta grabežljivosti na granicama staništa".

Theme picker