Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 17. veljače 2017. godine s početkom u 9:00 sati u učionici 1.3. na Relji (Trg kneza Višeslava 9) studentica Anita Dražić branit će završni rad s temom "Utjecaj različitih termina defolijacije na neke kvantitativne parametre kultivara Syrah na području Baštice".

Theme picker