Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 31. ožujka 2016. godine s početkom u 13:00 sati u učionici 2.7. na Relji (Trg kneza Višeslava 9), studentica Margareta Gabrek branit će završni rad s temom "Fauna cvrčaka (Insecta: Auchenorrhyncha) na vinovoj lozi"

Theme picker