Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 03. ožujka 2016. godine s početkom u 10:00 sati u učionici 1.4., studentica Lorana Marić branit će završni rad s temom "Ulov brgljuna (Engraulis encrasicolus, Linnaeus, 1758.) u Jadranu"

Theme picker