Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Sajam „Poljoprivreda – moj posao“ u sklopu projekta „AlterPOP“

petak, 22. siječnja će se na Narodnom trgu u Zadru, s početkom u 10 sati, održati  sajam „Poljoprivreda – moj posao“.  Na sajmu će se predstaviti Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića i njezina Učenička zadruga „Vridne ruke“, te Studij primijenjene ekologije u poljoprivredi u sklopu Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

Manifestacija se održava u sklopu projekta "AlterPOP: Poticanje poduzetništva kroz promociju Alternativne POljoprivredne Proizvodnje" potpomognutu i financiranu iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja "Eko-Zadar", a partner AGRRA (Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije). Projektne aktivnosti održavaju se i uz potporu Poljoprivredne savjetodavne službe Zadar.

Ukupna vrijednost projekta je 288.880,00 KN, dok Europska unija iz Europskog socijalnog fonda financira 95%, tj. 274.436,00 KN. Plakat

Theme picker