Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 18. prosinca 2015. godine s početkom u 10:00 sati u učionici 1.4., studentica Anita Salama branit će završni rad s temom "Fenološke, pomološke i kemijske osobine sorte višnja maraska (Prunus cerasus var. marasca) na lokalitetu Škabrnja"

Theme picker