Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Otvaranje elektroničkog identiteta

Od 1. rujna  jedini način pristupa ISVU (Informacijskom sustavu visokih učilišta) biti će temeljem elektroničkog identiteta AAI@EduHr Unizd.

Popis osoba koje moraju otvoriti elektronički identitet (AAI@EduHr) kako bi mogle pristupiti ISVU ovdje

Elektronički identitet osobe koje su na popisu mogu otvoriti kod odjelne tajnice, studentskoj referadi i Službi za inf. potporu.

Theme picker