Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

LABORATORIJSKE METODE U AGRONOMIJI - SASTANAK

Sastanak vezan za način održavanja viježbi će se održati u ponedjeljak 6. listopada 2014. u 13:00 sati u Praktikumu kod Elektre. Molim sve studente koji planiraju upisati predmet da dođu na sastanak. 

Theme picker