Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

NASTUPNO PREDAVANJE

U ponedjeljak 13. listopada 2014. u 14 sati u dvorani na 3. katu Doma hrvatske mladeži (DHM), u ulici Ruđera Boškovića 5 u Zadru, dr. sc. Zoran Šikić održat će nastupno predavanje na temu "Geobotanika i ekologija bilja". Predavanje se održava u sklopu predmeta Biljnogeografske značajke, zbog čega su studenti druge godine obavezni prisustvovati. Plakat.

Theme picker