Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

JESENSKI ISPITNI ROK - GODIŠNJI ODMORI i ostale obavijesti za studente

U Studentskom kutku je objavljen raspored ispita u jesenskom roku. Rokovi su otvoreni u ISVU, te ih studenti već mogu prijavljivati na Studomatu.

Godišnji odmor nastavnika počinje 17. srpnja i traje do kraja kolovoza.

Tajništvo ne radi od 25. srpnja do 27. kolovoza.

Studenti koji planiraju obranu sredinom rujna, trebaju predati u tajništvo prijavu za obranu potpisanu od mentora i indeks sa svim upisanim ocjenama i potpisima uključujući i onaj za stručnu praksu najkasnije u petak 5. rujna. Studenti koji planiraju obranu u listopadu mogu predati prijavu do 30. rujna.

Upisi u višu godinu studija počinju 25. rujna, prema rasporedu koji će tada biti objavljen. Tada će biti objavljene informacije i obrasci za parcijalu.

Theme picker