Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

PRIMIJENJENA MEHANIZACIJA U MPS

Nastava iz predmeta Primijenjena mehanizacija u MPS, koja se treba održati u utorak 25. ožujka, odgađa se zbog spriječenosti nastavnika. Umjesto tog termina, vježbe će se održati u subotu 10. svibnja 2014, u Biogradu na moru na sajmu Agro Arca, a više informacija o odlasku na sajam, studenti će dobiti od nastavnika idući put na predavanju.

Theme picker