Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

AGROKLIMATOLOGIJA - rezultati kolokvija i upis ocjena

Studenti koji žele upis ostvarene ocjene moraju obavezno prijaviti ispit na prvom roku, kao što je već više puta naglašeno na predavanjima, zbog čega se nikakve isprike neće uvažavati. Tko ne prijavi ispit, gubi ocjenu ostvarenu preko kolokvija i mora izaći na ispit u predviđenim terminima. Predložene ocjene mogu se vidjeti ovdje.

Oni koji iziđu na ispitni rok i pišu ispit, gube ocjenu koju su ostvarili preko kolokvija. Njihova ocjena će biti ona koju ostvare na ispitu, što znači da na ispitu mogu dobiti veću ocjenu, ali i manju i ta ocjena im se upisuje u indeks!

Ocjene stečene putem kolokvija se upisuju na upisu ocjena za prvi rok, a ako student ne može doći na upis neka pošalje indeks po kolegi/kolegici, ili neka javi nastavniku na e-mail da ne može doći. Ako to ne napravi, briše mu se ocjena sa kolokvija i  mora ići na ispit.

Theme picker