Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OSNOVE BOTANIKE - BILJNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE

Kolokvij iz Osnova botanike i nastava iz Biljnogeografskih značajki, koji su se trebali danas održati, odgađaju se. Studenti će naknadno biti obaviješteni o nadoknadi.

Theme picker