Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OSNOVE BOTANIKE - BILJNOGEOGRAFSKE - ZOOHIGIJENA

Idući kolokvij iz Osnova botanike održat će se u četvrtak 19. 12. u DHM učionici u 12 sati.

U srijedu 18. 12. neće se održati nastava iz Biljnogeografskih značajki. Nadoknada će biti u četvrtak 19. 12. s početkom u 13 sati u DHM, zbog čega se u tom terminu neće održati toga dana nastava iz Zoohigijene. O nadoknadi nastave iz Zoohigijene studenti će biti naknadno obaviješteni.


Theme picker