Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

TAJNIŠTVO - završni rad

Podsjećamo studente PETOG semestra da najkasnije u petak 1. veljače trebaju predati Zahtjev za odobrenje teme završnog rada. Obrazac se ispunjava računalom, te ga isprintanog treba odnijeti mentoru na potpis, nakon čega se predaje u tajništvo.

Studentima koji predaju Zahtjev u propisanom roku, teme će biti odobrene na sjednici Stručnog vijeća u veljači, što osigurava dovoljno vremena da rad napišu i predaju u rokovima predviđenima Pravilnikom o izradi i obrani završnog rada, te pristupe obrani već u srpnju, ukoliko do tada polože sve ispite. Studentima koji ne predaju Zahtjev u propisanom roku, ne može se garantirati organiziranje obrane završnog rada u srpnju, već tek u rujnu ili kasnije.

Svi potrebni obrasci, Pravilnik i Hodogram nalaze se ovdje.

 

Studenti TREĆEG semestra, također već sada, odnosno tijekom četvrtog ili petog semestra, mogu predati Zahtjev za odobrenje teme završnog rada, kao što je navedeno u Pravilniku o izradi i obrani završnog rada.

Theme picker