Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijest o nastupnom predavanju

U utorak, 23. veljače 2021. na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu s početkom u 18 sati dr. sc. Slavica Čolak održat će nastupno predavanje pod naslovom "Zdravstvena zaštita riba u intenzivnom uzgoju". Nastupno predavanje izvest će se u obliku e-predavanja putem platforme MsTeams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add42e474c8814dd49887314e3958a58f%40thread.tacv2/conversations?groupId=74765ec0-0208-451c-b268-cf3d1f3a49da&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1)

Theme picker