Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Stručna praksa i vježbe iz Voćarstva

U sklopu stručne prakse i vježbi iz kolegija Opće voćarstvo, na smjeru Primijenjene ekologije u poljoprivredi, na Sveučilišnom dobru Baštica studenti  su započeli u rezidbi jabuka koja će se provesti u četiri termina. Rezidbu provode doc.dr.sc. Tomislav Kos, dr.sc. Kristijan Franin i agronomi Marina Pavlović, Šimun Kolega i Šime Marcelić. Svrha vježbe je upoznati ih sa osnovnim pojmovima vezanim za najvažniji pomotehnički zahvat u voćnjaku: sustav uzgoja, uzgojni oblik i tehnike reza te opterećenje voćaka. Isto tako usmjerena im je pozornost na organizaciju i provođenje same rezidbe kao i na to da zaštitite sebe i ostale sudionike rezidbe što je temelj dobre poljoprivredne prakse. 

 

Theme picker