24. siječnja 2020.

Prijava teme završnog i diplomskog rada

Dragi studenti,

podsjećam samo da se teme diplomskih radova trebaju prijaviti na obrascima u prilogu do 28. veljače 2020. 

Teme završnih radova mogu se prijaviti do 31.3. 2020.

Do navedenog datuma ih možete donijeti u tajništvo ili poslati na mail.

ZAVRŠNI RAD

DIPLOMSKI RAD

Hvala :)

Theme picker