Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Radionica PERMAHORTI, sudjelovanje Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

U suradnji sa Sveučilištem u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu) održano je predavanje i radionica na temu: “Cijepljenja voćaka i dendroloških vrsta“. Radionica je provedene u sklopu projekta PERMA-HORTI – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića-Zadar, 2.12.2019. U radionicu je bilo uključeno 28 nezaposlenih žena koje kroz projekt stječu nove vještine i znanja iz područja permakulture i urbane hortikulture.

Theme picker