Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Poziv na Agrosajam u sklopu projekta PESCAR

Poziv na Agrosajam u sklopu projekta PESCAR

Agro sajam jedna je od aktivnosti projekta PESCAR - Pesticide Control and Reduction, sufinanciranog iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Uz Agenciju Zadarske županije ZADRA NOVA, partneri na projektu su još Sveučilište u Zadru, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke te Zadarska županija koja je vodeći partner. Više informacija možete pronaći ovdje

Theme picker