Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Podizanje kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze na Sveučilišnom dobru Baštica

Studenti Primijenjene ekologije u poljoprivredi, Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru pod nadzorom nastavnika i suradnika Odjela, na čelu s izv.prof.dr.sc. Slavenom Zjalićem, prorektorom za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija, te studenti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, također pod nadzorom nastavnika i suradnika Fakulteta, a na čelu s prof.dr.sc. Edijem Maletićem, su zajedno na Sveučilišnom dobru Baštica podigli kolekcijski nasad  autohtonih sorti vinove loze, „banku gena vinove loze„ u svrhu njihovog trajnog zbrinjavanja, kako bi se osigurali uvjeti za njihovu daljnju reprodukciju i gospodarsku evaluaciju. Tom događaju su nazočili i Šime Mršić, zamjenik župana zadarske županije, te Daniel Segarić, pročelnik upravnog Odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj zadarske županije. Osim doprinosa znanstveno nastavnom procesu, ovaj čin doprinosi ukupnoj suradnji a posebno uspostavi zajedničkog diplomskog studija Mediteranske poljoprivrede koji ove dvije institucije pripremaju. Logističku potporu cijelom projektu također daju djelatnici Poslovnog centra Sveučilišta u Zadru.

Theme picker