Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/18-01/31

URBROJ: 2198-1-79-58/18-07

 

RED PREDAVANJA

za VII. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG401

doc. dr. sc. Maja Cindrić

(nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike II

15

0

30

4

UČG402

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

Metodika nastave prirode i društva III

15

0

30

4

UČG403

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj)

dr. sc. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika III

15

0

15

3

UČG404

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš (izvođač)

Metodika nastave glazbene kulture III

15

0

15

3

UČG405

izv. prof. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II

15

0

30

4

UČG406

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika nastave likovne kulture III

15

0

15

3

UČG407

dr. sc. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura

0

0

30

1

A2 LIKOVNI MODUL

UČG408

doc. dr. art. Marijan Richter

Kiparstvo, oblikovanje

prostora i novi mediji III

15

0

15

 

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG409

mr. sc. Ljiljana Ilić

Prevencija ovisnosti u osnovnoj školi

15

15

0

4

UČG410

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš (izvođač)

Glazbeni praktikum IV

15

0

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

Student/ica pod A), B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova**