App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/18-01/155

URBROJ: 2198-1-79-58/18-01

 

RED PREDAVANJA

za VI. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG313

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Psihologija poučavanja

30

15

0

3

UČG314

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Psihologija komuniciranja

30

0

15

3

UČG315

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Hrvatska dječja književnost

30

15

0

4

UČG316

doc. dr. sc. Zoran Škoda (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Uvod u vjerojatnost i statistiku

30

0

15

3

UČG317

izv. prof. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Medijska kultura

15

15

0

3

UČG318

Tvrtko Sarić, prof., gitara

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš, klavir

Glazbeni praktikum II_gitara

Glazbeni praktikum II_klavir

0

0

30

2

UČG319

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj)

Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama

15

0

0

3

Denis Jurković, mag.paed.

(izvođač)

Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama

0

0

30

UČG320

Ana Nikšić, dipl. učiteljica

Stručno pedagoška praksa II

0

0

60

2

A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

 

UČG321

izv. prof. dr. art. Ana Vivoda

Likovni pristup dječjoj književnosti

30

0

15

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG322

doc. dr. sc. Katica Balenović

Dječja književnost na engleskom jeziku

15

15

0

2

UČG323

doc. dr. sc. Draženko Tomić

Filozofija odgoja i hrvatski mislioci

15

15

0

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

Student/ica pod A), B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova**