Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/16-01/71

URBROJ: 2198-1-79-58/16-04

 

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za IV. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG210

doc. dr. sc. Slavica Vrsaljko

Hrvatski jezik II

15

0

0

6

Anela Serdar Pašalić, prof.

 

0

0

15

 

UČG211

doc. dr. sc. Zoran Škoda (nositelj)

mr. sc. Damir  Mikoč

(izvođač)

Matematika IV

15

15

0

3

UČG212

dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka (izvođač)

Zemljopis

15

15

0

2

UČG213

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Hrvatska dječja književnost

15

15

0

2

UČG214

doc. dr. art. Ana Vivoda

Likovna kultura

 

30

15

0

3

UČG215

doc. art.  Edo Mičić (nositelj)

Tvrtko Sarić, prof. (izvođač)

Glazbena kultura

 

30

15

0

3

UČG216

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj)

mr. BracoTomljenović (izvođač) 

Osnove kineziologije

30

30

0

2

UČG217

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Marko Jurjević, dipl. inf. (izvođač)

Informatika

15

0

15

2

A 1

LIKOVNI MODUL

 

 

 

 

 

UČG218

doc. dr. art. Ana Vivoda

Kiparstvo, oblikovanje prostora i novi mediji II

15

0

15

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG219

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik II

15

0

15

4

UČG220

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje II

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.Ukupan broj ECTS bodova za izborne predmete mora iznositi najmanje 4 ECTS bodova.