Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Obrana diplomskog rada - Kreativnost u nastavi engleskoga kao stranoga jezika

Dana 23. svibnja 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 9.00 sati, studentica Sandra Stilinović branit će diplomski rad s temom „Kreativnost u nastavi engleskoga kao stranoga jezika“.

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija, voditeljica povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić, članica

izv. prof. dr. sc. Katica Balenović, članica