Odjel za germanistiku

Online anketa Studentskog savjetovališta

Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru provodi kratku anketu kojom želi ispitati informiranost studenata o usluzi individualnog savjetovanja te dojmove studenata ako su koristili usluge Savjetovališta. Mole se studenti da ispune anketu u linku.

Theme picker