Odjel za lingvistiku

Upisi


Zanima li vas jedan od najintrigantijih aspekata ljudskog znanja i ponašanja?

Privlači li vas studij koji uključuje izučavanje kako bioloških tako i društvenih vidova

ljudske jezične sposobnosti? Jeste li se ikada zapitali koliko su i u čemu slični nekada

i zemljopisno najudaljeniji jezici, kako se jezik usvaja, mijenja ili što sve utječe

na ulogu jezika u nekoj zajednici?

Info letak

Preddiplomski studij Language and Communication in a Multilingual society/Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu

Uvjeti upisa:

Položena državna matura i srednjoškolska svjedodžba, odnosno razredbeni ispit za one pristupnike koji nisu polagali državnu maturu. Minimalna potrebna razina poznavanja engleskoga jezika je B2. Predviđeno je da se na studij upisuje do 20 kandidata godišnje.

Upisi su mogući putem mrežne stranice www.postani-student.hr pod hrvatskim nazivom studija Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu.

Upisi na diplomski studij Lingvistike

Diplomski jednopredmetni program lingvistike upisuje maksimalno 12 studenata uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dodatno se upisuje maksimalno 3 stranih studenata. 

Diplomski dvopredmetni studij lingvistike upisuje maksimalno 12 studenata uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Dodatno se upisuje maksimalno 3 stranih studenata. Dvopredmetni diplomski studij Lingvistike se može kombinirati s bilo kojim dvopredmetnim diplomskim studijem. 

Pogledajte natječaj koji će u rujnu 2017. godine biti objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta, kao i upute na ovim mrežnim stranicama. 

RAZREDBENI POSTUPAK I PRIJAVE ZA UPIS

Rokovi: Prijave za razredbeni postupak primaju se od kraja rujna do početka listopada 2017. (vidi natječaj na mrežnim stranicama Sveučilišta i prijavni obrazac).

Uz prijavu treba priložiti: dokaz o hrvatskom ili drugom državljanstvu (putovnica, osobna iskaznica, ili domovnica); rodni list; potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku); svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju, odgovarajućem za diplomski studij lingvistike; dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima; dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna za razredbeni postupak diplomskih studija lingvistike.

Na razredbeni postupak za upis jednopredmetnog ili dvopredmetnog diplomskog studija Lingvistike mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij (minimalno 180 bodova) iz polja filologije ili drugih društvenih i humanističkih znanosti kao i oni koji su završili neki drugi preddiplomski studij, a zanimaju se za interdisciplinarno proučavanje jezika. Od studenata koji nisu završili preddiplomski studij lingvistike zahtijevat će se tijekom ili na kraju prvog semestra polaganje ispita kojim će se provjeriti njihovo poznavanje osnovnih lingvističkih pojmova. Materijale i sve relevantne informacije za pripremu ovoga ispita studenti će dobiti na početku zimskoga semestra.

Osim toga, za upis na diplomski studij Lingvistike nužno je dobro poznavanje engleskog te još jednog stranog jezika koji je moguće učiti i položiti i tijekom diplomskoga studija.

Razredbeni postupak za upis na diplomski studij lingvistike sastoji se od individualnih razgovora pristupnika s profesorima Odjela za lingvistiku. Za pristup razredbenom postupku od pristupnika se traži da u pisanom obliku obrazlože vlastitu motivaciju za studij (1 do 2 kartice teksta) kao i izbor područja specijalizacije, koji se prilažu molbi za upis na studij.

Studenti koji nemaju završen preddiplomski studij lingvistike na preddiplomskoj razini, moraju polagati diferencijalni ispit kojim se provjerava njihovo poznavanje jezika i lingvističkih teorija. Ispit se polaže tjedan dana prije početka zimskog ispitnog roka. Studenti koji ne polože diferencijalni ispit, mogu mu ponovo pristupiti tjedan dana prije početka ljetnog ispitnog roka, odnosno tjedan dana prije početka jesenskog ispitnog roka. Položen diferencijalni ispit uvjet je za izlazak na ispite u ljetnom i jesenskom ispitnom roku. Obvezna literatura za polaganje diferencijalog ispita je:                                               

- Fromkin, Victoria/Rodman, Robert/Hyams, Nina: An introduction to language. Boston, Mass. (u.a.): Wadsworth, 2014. - 10. izdanje

- Silić, Josip/Pranjković, Ivo. Gramatika hrvatskog jezika: za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2007. - 2. izdanje. 

Prema Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Zadru (članak 23), za iznimno uspješne studente postoji mogućnost oslobađanja od plaćanja školarine ako studiraju dva studija, o čemu na prijedlog Stručnog vijeća Odjela odlučuje Senat. 

Uvjeti za upis dodatnog diplomskog studija su sljedeći:

- da postoje slobodna mjesta unutar odobrene kvote,
- da je student/ica završio/la odgovarajući/e preddiplomski/e studij/e,

- da tijekom preddiplomskog/ih studija ima prosjek ocijena 3,0 ili viši.

 Poveznica na dokumente Senata u vezi upisa na studij 2018./19.