Odjel za lingvistiku

Obavijest o znanstvenom skupu: Zadarski lingvistički forum 2018

Obavijest o znanstvenom skupu: Zadarski lingvistički forum 2018

Zadarski lingvistički forum u organizaciji Odjela za lingvistiku ove se godine održava od 21. do 24. ožujka u obliku međunarodnoga znanstvenog skupa i proljetne škole za doktorande, poslijedoktorande i mlade istraživače. Tema je ovogodišnjega ZLF-a “Language Documentation and the Treatment of Spoken Language”, a program možete pronaći na ovim mrežnim stranicama: https://zadarskilingvistickiforum.blogspot.hr/.

Theme picker