Odjel za lingvistiku

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana 29. veljače 2016. godine s početkom u 16:00 sati uredu 3.5 u sveučilišnoj zgradi na Trgu kneza Višeslava 9 u Zadru student Domagoj Volarević branit će diplomski rad s temom "Jezične igre i roboti"

Theme picker