Odjel za lingvistiku

EVALUACIJA NASTAVE

Studentska evaluacija nastave ljetnog semestra tekuće akademske godine održat će se 

od 26. svibnja do 13. lipnja 2014. Studenti putem ISVU Studomata mogu pristupiti anketnim upitnicima. Evaluiraju se predmeti Dijalektologija i Semantika.

Theme picker