Odjel za lingvistiku

DIPLOMSKI RAD - obrana

Toni Milanović branit će diplomski rad pod nazivom Lingvistička analiza Hrvatsko-ugarske nagodbe u srijedu  3. srpnja 2013. godine s početkom u 14:30 u prostorijama Odjela za lingvistiku na Relji.

Theme picker