Kvaliteta

URED ZA OSIGURAVANJE KVALITETE

ZAKON O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI
(NN 151/2022)

Sustav unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na visokom učilištu

(2) Sustav unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na visokom učilištu obuhvaća:
1. praćenje provedbe strategije razvoja
2. provedbu postupaka unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete
3. praćenje i unaprjeđivanje kvalitete studijskog programa
4. praćenje i unaprjeđivanje metoda učenja, poučavanja i vrednovanja na studijima
5. praćenje i unaprjeđivanje ostvarivanja ishoda učenja studenata
6. praćenje i unaprjeđivanje znanstvene odnosno umjetničke produktivnosti nastavnika
7. praćenje i unaprjeđivanje stručnog rada nastavnika
8. praćenje i unaprjeđivanje rada zaposlenika stručnih službi
9. praćenje i unaprjeđivanje drugih aktivnosti koje visoko učilište obavlja.

Ured za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zadru sudjeluje u izradi i ostvarivanju godišnjeg plana aktivnosti SOUK-a, praćenju provedbe strateških dokumenata Sveučilišta te provodi druge radne zadatke dobivene od Senata, PUK-a i Uprave. Ured koordinira i pomaže rad te prikuplja i obrađuje rezultate rada povjerenstava sastavnica, a o obavljenim poslovima, uz mišljenje PUK-a, izvještava Senat najmanje jednom godišnje. Ured provodi postupak studentske evaluacije nastave, obrađuje rezultate evaluacije i izdaje uvjerenja strankama koje imaju pravni interes, o studentskoj percepciji kvalitete nastavne izvedbe. Također provodi postupke evaluacije rada administrativnih i tehničkih službi Sveučilišta, studentskog standarda, sveučilišne knjižnice i druge evaluacije kojima je cilj kvantitativno i kvalitativno utvrditi razinu razvijenosti pojedinih aktivnosti sveučilišne zajednice. Na zahtjev Uprave i/ili drugih tijela SOUK-a, Ured analizira kvalitetu rada na Sveučilištu provedbom zasebnih evaluacija. Ured vodi jedinstvenu dokumentaciju o svim aktivnostima osiguravanja kvalitete na Sveučilištu. Ured nadležna sveučilišna tijela upozorava na uočene nepravilnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti kvalitetu rada Sveučilišta. Za svoj rad Ured je odgovoran Senatu.

KONTAKTI

Ured za osiguravanje kvalitete

Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
HR – 23 000 Zadar
e-mail: kvaliteta@unizd.hr
 

Voditelj Ureda:

Stipe Živaljić, prof.
e-mail: stzivalji@unizd.hr
tel.: +385 23 200 621

Stručna suradnica/ISVU koordinator:

Ljerka Morović, mag.
e-mail: lmorovic@unizd.hr
tel.: +385 23 200 539