Kvaliteta

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE (PUK)

Povjerenstvo za unaprjeđivanje kvalitete (PUK) pomaže Senatu unaprjeđivati kvalitetu rada na Sveučilištu. PUK planira i odgovoran je za uvođenje mjera osiguravanja kvalitete na sveučilišnoj razini, kao i za predlaganje akcijskih planova na temelju rezultata anketa, provedenih unutarnjih prosudbi i drugih oblika samovrednovanja te rezultata vanjskih vrednovanja. PUK daje mišljenje o prijedlozima novih studijskih programa, rezultatima rada SOUK, te predlaže razinu njihove javnosti. Najmanje jednom godišnje podnosi Senatu izvješće o svom radu.

Godišnje izvješće PUK-a dostupno je na e-repozitoriju Kvaliteta

PLAN SJEDNICA PUK U 2022./2023.

SAZIV PUK


prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, prorektorica

prof. dr. sc. Janja Filipi, predsjednica povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Ivana Lončar

doc. dr. sc. Mate Juric

Luka Planinić, mag. educ. philol. germ.

Ljerka Morović, mag. 

Jelena Žunić, studentska predstavnica

doc. dr. sc. Ante Gverić, vanjski dionik