Kvaliteta

SOUK

Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (SOUK) na Sveučilištu u Zadru čine: 

  • Senat Sveučilišta u Zadru
  • Ured za osiguravanje kvalitete 
  • povjerenstva i/ili povjerenici za kvalitetu sastavnica Sveučilišta
  • Povjerenstvo za unaprjeđivanje kvalitete (PUK)
  • Povjerenstvo za unutarnju prosudbu (PUP)
  • Uprava zastupana po nadležnom prorektoru
  • Savjet Sveučilišta u Zadru

 

PLAN AKTIVNOSTI

Plan aktivnosti SOUK-a u 2023./2024. 

Godišnja izvješća o realizaciji plana aktivnosti SOUK dostupna su na e-repozitoriju Kvaliteta.