Kvaliteta

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU (PUP)

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu provodi periodična unutarnja vrednovanja SOUK-a sukladno Pravilniku i Poslovniku te sastavlja izvješća o periodičnim unutarnjim vrednovanjima SOUK za potrebe vanjskog vrednovanja Sveučilišta, koje usvaja Senat. 

Izvješća PUP-a dostupna su na e-repozitoriju Kvaliteta.

Saziv PUP


doc. dr. sc. Ana Bukvić, predsjednica PUP

doc. dr. sc. Marija Pijaca, članica, predstavnica akademskog osoblja

Anita Matek, mag. oec., članica, predstavnica neakademskog osoblja

mr. sc. Anita Gržan Martinović, članica, vanjski dionik

Tereza Milovčević, članica, predstavnica studenata preddiplomskih i diplomskih studija