Odjel za klasičnu filologiju

Rok za prijavu teme i mentora - završni i diplomski radovi

Rok za prijavu teme i mentora za završne i diplomske radove na Odjelu za klasičnu filologiju, za studente koji su sada na trećoj godini preddiplomskog studija ili drugoj godini diplomskog studija, je petak, 6. ožujka. Zahtjevi se predaju u tajništvo na predviđenom obrascu, a uz suglasnost mentora, mogu biti poslani tajnici e-mailom, pa će ih mentori i studenti naknadno u tajništvu potpisati. Zahtjeve za diplomske radove obavezno prate i sažeci (150-300 riječi) koji ukratko objašnjavanju ciljeve i metode. Obrasci zahtjeva su dostupni ovdje. Studenti koji idu na mobilnost u ljetnom semestru, također trebaju predati zahtjev. Studenti koji pišu završni rad/ispit samo na drugom odjelu, sukladno redu predavanja za VI. semestar, ne predaju zahtjeve.