Odjel za klasičnu filologiju

Rektorova nagrada

Studenti Odjela za klasičnu filologiju koji ispunjavaju kriterije za Rektorovu nagradu mogu se prijaviti u tajništvu Odjela do 10. veljače  i tom prilikom trebaju dostaviti:

- prijavu sa kratkim životopisom

- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju za studente prve godine diplomskog studija

- potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama nalaze u 30% najuspješnijih studenata na godini studija

- ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman u relevantnim aktivnostima.

Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti treće godine preddiplomskog studija te studenti diplomskog studija. Kriteriji za vrednovanje akademske uspješnosti su dostupni ovdje.