Odjel za klasičnu filologiju

OSNOVE GRČKOG JEZIKA I

Nastava iz kolegija Osnove grčkog jezika I počet će se održavati od 5. studenog, svakog utorka od 8-9:30.

Nadoknada propuštene nastave bit će dogovorena sa studentima.

                                                                                    

Anita Bartulović