9. siječnja 2020.

Zbornik sažetaka - GLAS

Zbornik sažetaka studentske konferencije GLAS - Graecae latinaeque antiquitati studentes, održane na Sveučilištu u Zadru 10. - 12. svibnja 2019. godine u organizaciji studenata Odjela za klasičnu filologiju, dostupan je na mrežnim stranicama odjela:

 

 

Theme picker